Đá tự nhiên

Hiển thị 1–60 của 118 kết quả

Các sản phẩm bằng đá tự nhiên của Nga rất phổ biến ở đất nước của những bức tranh sơn mài tại đền chùa; bức tranh vẽ trên lụa; chùa chiền và kiến trúc tôn giáo trang trí (tu viện, lăng tẩm, cầu, chợ); các di tích văn hoá bảo tồn – trống đồng, các hình thức sân khấu dân tộc.

TẤT CẢ SẢN PHẨM

Mã SP: 0073582

5,900,000 VNĐ

Mã SP: 0076033

11,200,000 VNĐ

Mã SP: 0076021

5,600,000 VNĐ

Mã SP: 0061730

8,900,000 VNĐ

Mã SP: 0046986

49,560,000 VNĐ

Mã SP: 0057144

Liên hệ

Mã SP: 0049403

Liên hệ

Mã SP: 0050318

Liên hệ

Mã SP: 0049405

Liên hệ

Mã SP: 0060732

Liên hệ

Mã SP: 0069300

Liên hệ

Mã SP: 0016332

Liên hệ

Mã SP: 0042777

Liên hệ

Mã SP: 0065664

Liên hệ

Mã SP: 0020151

Liên hệ

Mã SP: 0015850(V)

320,000,000 VNĐ

Mã SP: 0051000

195,000,000 VNĐ

Mã SP: 00410-500

10,421,760 VNĐ

Mã SP: 0063781

11,800,000 VNĐ

Mã SP: 0063782

16,048,000 VNĐ

Mã SP: 0066125

10,903,200 VNĐ

Mã SP: 0066126

7,622,800 VNĐ

Mã SP: 0050948

10,903,200 VNĐ

Mã SP: 0056149

11,328,000 VNĐ

Mã SP: 0056150

8,802,800 VNĐ

Mã SP: 0056151

6,348,400 VNĐ

Mã SP: 0050946

4,602,000 VNĐ

Mã SP: 0053472

11,965,200 VNĐ

Mã SP: 0013707

40,710,000 VNĐ