Đồng hồ đá quý malachite “Horse”

Đồng hồ đá quý malachite “Horse”

356,596,000 VNĐ