Tượng đồng trên giá đỡ bằng malachite “Con hổ”

Tượng đồng trên giá đỡ bằng malachite “Con hổ”

11,800,000 VNĐ