TƯỢNG HỔ PHÁCH TỰ NHIÊN “MÈO AI CẬP”

TƯỢNG HỔ PHÁCH TỰ NHIÊN “MÈO AI CẬP”

7,500,000 VNĐ

Tượng được chế tác bằng hổ phách Baltic tự nhiên. Mỗi bức tượng được làm thủ công. Đầu tiên, hình dạng đặc biệt được tạo ra sau đó hổ phách tự nhiên được đổ vào rồi nhựa đặc biệt được đổ vào. Sau đó, sản phẩm được đánh bóng và hoàn thiện hoàn hảo. Bạn có thể mua tượng hổ phách trong cửa hàng của chúng tôi.