Đĩa đựng trứng cá muối “Sterlet” mạ vàng cao cấp

Đĩa đựng trứng cá muối “Sterlet” mạ vàng cao cấp

19,588,000 VNĐ