Bát pha lê đựng salad

Bát pha lê đựng salad

479,100 VNĐ