Tượng sứ “Chim bạc má”

Tượng sứ “Chim bạc má”

1,604,800 VNĐ