Tượng sứ “Chó lùn tai dài”

Tượng sứ “Chó lùn tai dài”

5,215,600 VNĐ