Tượng sứ “Chú chim”

Tượng sứ “Chú chim”

1,770,000 VNĐ