Tượng sứ “chú chó”

Tượng sứ “chú chó”

377,600 VNĐ