Tượng sứ “chú gấu đang nằm”

Tượng sứ “chú gấu đang nằm”

519,200 VNĐ