Tượng sứ “Chú mèo đính hạt”

Tượng sứ “Chú mèo đính hạt”

1,132,800 VNĐ