Tượng sứ “gà trống trên quả bóng”

Tượng sứ “gà trống trên quả bóng”

1,321,600 VNĐ