Tượng sứ “Hươu cao cổ”

Tượng sứ “Hươu cao cổ”

2,076,800 VNĐ