Tượng sứ “khỉ với đàn con”

Tượng sứ “khỉ với đàn con”

1,439,600 VNĐ