Tượng đá hổ phách «Mèo №2»

Tượng đá hổ phách «Mèo №2»

11,800,000 VNĐ