Bàn cờ “Trận chiến ” bằng đá quý mạ vàng Zlatoust 

Bàn cờ “Trận chiến ” bằng đá quý mạ vàng Zlatoust 

272,296,800 VNĐ