Tượng sứ “Chú ngựa màu hung gặm cỏ”

Tượng sứ “Chú ngựa màu hung gặm cỏ”

2,312,800 VNĐ