Đĩa sứ đắp nổi, chủ đề Tôm hùm 31 cm

Đĩa sứ đắp nổi, chủ đề Tôm hùm 31 cm

17,440,400 VNĐ